VÅRE TJENESTER

Automatiseringsløsninger og servicetjenester med fokus på infrastruktur og industri.

Teknologi- og kommunikasjonsløsninger og tjenester til samferdselssektoren nasjonalt og internasjonalt.

Automatikk og lavspenningstavler for ditt anlegg. 

 

Entrepriser og tjenester innen elektroinstallasjon og automasjon.

Kritisk for å sikre drift av dine anlegg

Kjøreglede i praksis

Se alle våre prosjekter innen automasjon og systemintegrasjon

Se alle våre prosjekter innen Elektro & Installasjon

Se alle våre prosjekter innen Digital infrastruktur.

 

Her finner du alle våre prosjektreferanser.

Se hva vår kunder sier om oss!

OM OSS

Historien om Aventi Group

Kvalitetsbevisste i vår hverdag

Bærekraft og etikk i Aventi

Åpenhetsarbeid i Aventi

Kontakt oss her

Våre kontaktpersoner

Det er attraktivt å ha Aventi på CV.

Innlegg om:
Systemintegrasjon

Hålogalandsbrua
Elektroarbeider, installasjon og SRO overvåkningssystem til Hålogalandsbrua, Norges lengste hengebru, samt tilstøtende veger og tunneler.
Les mer
TRAFIKKLYSPRIORITET I STOR-OSLO
Teknologiselskapene Aventi Technology og Technolution Move vil utvikle, implementere og vedlikeholde et system som gir betinget prioritet til busser og trikker ved trafikklys. Det nye systemet..
Les mer
Tunnel med varmedeteksjon av trafikkbildet
Tradisjonell hendelsesdeteksjon ved bruk av optiske kamera har sine svakheter. I den nye Strindheimtunnelen er det kompliserte lysforhold i portalåpningene, noe som har ført til mange feilalarmer til..
Les mer