VÅRE TJENESTER

Automatiseringsløsninger og servicetjenester med fokus på infrastruktur og industri.

Teknologi- og kommunikasjonsløsninger og tjenester til samferdselssektoren nasjonalt og internasjonalt.

Automatikk og lavspenningstavler for ditt anlegg. 

 

Entrepriser og tjenester innen elektroinstallasjon og automasjon.

Kritisk for å sikre drift av dine anlegg

Kjøreglede i praksis

Se alle våre prosjekter innen automasjon og systemintegrasjon

Se alle våre prosjekter innen Elektro & Installasjon

Se alle våre prosjekter innen Digital infrastruktur.

 

Her finner du alle våre prosjektreferanser.

Se hva vår kunder sier om oss!

OM OSS

Historien om Aventi Group

Kvalitetsbevisste i vår hverdag

Bærekraft og etikk i Aventi

Åpenhetsarbeid i Aventi

Kontakt oss her

Våre kontaktpersoner

Det er attraktivt å ha Aventi på CV.

RIO-7399

Intern og ekstern kapasitet

Aventi har utviklet egen tavlestandard. Det gjør at vi setter store krav til leveransen og sikrer gode automasjonstavler.

Vi benytter oss av flere tavleleverandører i Norge og tillegg til egne produserte tavler hos Aventi Solutions i Polen.

 

Sammen med deg gjennomgår vi leveringsomfang, krav til utarbeidelse av dokumentasjon - enten din eller vår egen Aventi tavlestandard.  Fremdriftsplaner lages og tavle produserer ut fra avtale. Alt etter dine krav og forventing. 

Tavletest - Credit@wsfurlan

Testet og klart til installasjon

Vi legger høy vekt på at når en automatikk tavle er ferdig produsert er den testet og klar til installasjon. 

 

Vi tilpasser testrutiner etter dine krav og gjennomfører IAT, FAT og SAT etter dine spesifikasjoner og behov. Alle tester logges i egne protokoller 

Hovedtavle T2 Hund (2)

Kunder

Vi leverer tavler til alle type installasjoner. 

 

Våre lavspent og automasjon tavler kan du finne i alle markeder.

Diskutere
den gode løsningen?

Aventi er en totalleverandør av elektro og automasjon innen samferdsel, energi & miljø og industri.

Vi sparrer gjerne med deg om den gode løsningen!