VÅRE TJENESTER

Automatiseringsløsninger og servicetjenester med fokus på infrastruktur og industri.

Teknologi- og kommunikasjonsløsninger og tjenester til samferdselssektoren nasjonalt og internasjonalt.

Automatikk og lavspenningstavler for ditt anlegg. 

 

Entrepriser og tjenester innen elektroinstallasjon og automasjon.

Kritisk for å sikre drift av dine anlegg

Kjøreglede i praksis

Se alle våre prosjekter innen automasjon og systemintegrasjon

Se alle våre prosjekter innen Elektro & Installasjon

Se alle våre prosjekter innen Digital infrastruktur.

 

Her finner du alle våre prosjektreferanser.

Se hva vår kunder sier om oss!

OM OSS

Historien om Aventi Group

Kvalitetsbevisste i vår hverdag

Bærekraft og etikk i Aventi

Åpenhetsarbeid i Aventi

Kontakt oss her

Våre kontaktpersoner

Det er attraktivt å ha Aventi på CV.

JuztDryve  - kjøreglede i praksis!

Bærekraftig bilpolitikk og inntekt til staten

De siste årene har antall el-biler langs norske veier økt vesentlig. Alle ønsker denne utviklingen velkommen som et viktig bidrag til klimavennlige løsninger. Sett med bærekraft-brillene på heier vi på denne utviklingen.

Men alle er ikke like begeistret. I dag taper staten store inntekter som følge av at stadig færre biler trenger å fylle fossilt drivstoff. Det er derfor satt i gang prosesser for å vurdere omlegging av veiavgiften til distansbasert veiprising. Flere ser på distansebasert veiprising som en rettferdig og fremtidsrettet løsning. Med dette vil avgiften som i dag kreves inn over pumpene bli flyttet over på faktisk kjørt distanse.

I 2021 fikk Skatteetaten og Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre en «konseptvalgutredning» (KVU) for å se på hvordan man kan fastsette og kreve inn fremtidige trafikantavgifter og bompenger på en rettferdig måte.

Aventi har sett denne transformasjonen komme og har de siste 5 årene jobbet med å utvikle løsning for distansebasert veiprising. Kjernen i løsningen er EU sin standard for utveksling av informasjon i transportsektoren, kalt Cooperative Intelligent Transportation Systems (C-ITS). Aventi har utviklet en arkitektur for C-ITS som kan håndtere kommunikasjon med hundretusener av kjøretøy.

Proof of Consept – et samarbeid mellom Aventi og Kapsch TrafficCom

Basert på erfaring med GNSS-baserte bompengeprosjekt i Bulgaria inngikk Kapsch TrafficCom og Aventi et samarbeid om å gjennomføre en Proof-Of-Concept (PoC) for å demonstrere et GNSS-basert konsept der smarttelefon brukes i stedet for brikke i bilen. PoC’en med tittelen JuztDryve, startet utrullingen i juli 2022, med fokus på kjøretøy i Oslo-området.

Målet med PoC’en var å teste om kombinasjonen av en mobilapp fra Aventi og en beregningsmotor fra Kapsch, kunne levere en høyytelsesløsning for veiprising. Målet var også å teste dynamisk prising basert på trafikkmengder og geografiske områder. Begge målene ble nådd med svært gode resultater. Løsningen var i stand til å håndtere utfordringer i veinettet, og beregne rater med et nøyaktighetsnivå over 99 %.

En blanding av 30 virkelige og 30 000 simulerte kjøretøy ble benyttet i prosjektet. Posisjoner fra hvert av kjøretøyene ble behandlet og brukt som et beregningsgrunnlag for veibruksavgift. Totalt ble en distanse på over to millioner kilometer med turer behandlet som en del av PoC’en, som ga Aventi og Kapsch verdifull innsikt.

Store besparelse med utstyr

GNSS-basert veiprising utføres tradisjonelt ved at telematics-enheter installeres i avgiftspliktige kjøretøy. Kostnadene betales av den enkelte bilist og har vært et hinder for effektiv veiprising.. Muligheten for å bruke smarttelefon til veiprising vil kunne redusere investeringsbehovet med 2.500–3.000 kroner per kjøretøy, dvs. samlet mellom åtte og ti milliarder kroner for den norske bilparken.

Miljøvennlig

Et velfungerende veiprisingssystem kan være et svært egnet instrument til å påvirke store deler av transportsektoren til å bli langt mer samfunnsmessig effektivt og miljøvennlig.

 Store muligheter

JuztDryve har en høy grad av modenhet og kan raskt bidra til å gi staten betydelige inntekter ved å erstatte flere kjøretøyrelaterte avgifter, som:

  • Veibruksdel av diesel- og bensinavgift (veibruksavgiften)
  • Tradisjonelle bompenger
  • En del av trafikkforsikringsavgiften (årsavgift)
  • Årlig vektavgift på tunge kjøretøy (vektårsavgift)
  • Årlig miljøavgift på tunge kjøretøy (miljødifferensiert årsavgift)
  • Fergebilletter

JuztDryve legger til rette for at nye innovative tjenester kan tilbys til bilister uten å måtte installere ekstra GNSS-utstyr med eget SIM-kort i bilene. Trafikantene vil få enhetlige og brukervennlige løsninger.

Markedsmuligheter

Innovasjonen vil skape nye markedsmuligheter for Aventi, Kapsch og samarbeidspartnere i en nasjonal og internasjonal sammenheng. Det betyr en løsning for veiprising som kan selges til flere land. Ved å bygge løsning på C-ITS-plattformen med bruk av smarttelefon-app vil man samtidig legge til rette for en rekke andre tjenester, som trafikkmeldinger, trafikkregler, navigasjon, rekkeviddeberegning, kjørebok, bestilling av parkering, hviletidsparkering, ferjebilletter, lading og lignende.

Datasikkerhet

JuztDryve overholder alle relevante GDPR- og EDPB-retningslinjer og forskrifter, og informerer tydelig brukeren om at geolokalisering finner sted mens det kun samles inn data for behandling av reisen. Gjennom en rekke tiltak, for eksempel å ikke lagre de eksakte start- og sluttposisjonene til en tur og automatisk slette dataene når gebyret er innkrevd, håndteres brukerdata varsomt og transparent og i tråd med all gjeldende lovgivning.

Diskutere
den gode løsningen?

Aventi er en totalleverandør av elektro og automasjon innen samferdsel, energi & miljø og industri.

Vi sparrer gjerne med deg om den gode løsningen!