VÅRE TJENESTER

Automatiseringsløsninger og servicetjenester med fokus på infrastruktur og industri.

Teknologi- og kommunikasjonsløsninger og tjenester til samferdselssektoren nasjonalt og internasjonalt.

Automatikk og lavspenningstavler for ditt anlegg. 

 

Entrepriser og tjenester innen elektroinstallasjon og automasjon.

Kritisk for å sikre drift av dine anlegg

Kjøreglede i praksis

Se alle våre prosjekter innen automasjon og systemintegrasjon

Se alle våre prosjekter innen Elektro & Installasjon

Se alle våre prosjekter innen Digital infrastruktur.

 

Her finner du alle våre prosjektreferanser.

Se hva vår kunder sier om oss!

OM OSS

Historien om Aventi Group

Kvalitetsbevisste i vår hverdag

Bærekraft og etikk i Aventi

Åpenhetsarbeid i Aventi

Kontakt oss her

Våre kontaktpersoner

Det er attraktivt å ha Aventi på CV.

Åpenhet i Aventi

Arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i verdikjeden i Aventi

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. I Aventi har vi arbeidet med dette temaet over en tid. I forbindelse med dette arbeidet blir det revidert rutiner som tydeliggjør hvordan Aventi arbeider med og forholder seg for å etterfølgende av åpenhetsloven.

Loven pålegger virksomheter som Aventi en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som ledelsen skal behandle og som skal publiseres minst en gang i året. Informasjonsplikten er tredd i kraft og aktsomhets- vurderingen skal offentliggjøres innen 30. juni 2023.

I Aventi er våre etiske retningslinjer og seriøsitetsbestemmelser vårt fundament i vårt arbeid for å ivareta menneskerettigheter og fremme gode arbeidsforhold hos våre partnere og i vår leverandørkjede.

Aventis samarbeid med og oppfølging av leverandører

Vi forventer, og arbeider for, at våre leverandører skal ha høy etisk standard, og vi tolerer ingen former for korrupsjon, bestikkelser, underslag, konkurransesamarbeid, diskriminering eller trakassering. Våre leverandører skal respekterer menneskerettigheter på tilsvarende måter som vi krever av oss selv i Aventi. Dette er blant annet fastsatt i våre etiske retningslinjer.

I Aventi jobber vi med å kartlegge vår leverandørkjede og våre samarbeidspartnere, og foretar vurderinger av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i samsvar med OECDs prinsipper. Gjennom prosessene forsøker vi å identifisere, unngå/forebygge, redusere og redegjøre for negative effekter på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold som skjer i våre leverandørkjeder.

I FNs retningslinjer anerkjenner man at selskapene ikke kan håndtere alle de potensielle effektene i verdikjeden samtidig og på egen hånd, og forventer derfor at alle selskap gjør prioriteringer i arbeidet med aktsomhetsvurderinger i henhold til omfang og utstrekning av potensielle og faktiske effekter på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold.

Informasjon

Åpenhetsloven gir enhver rett til å be virksomhetene om informasjon om hvordan de håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Følgende e-post benyttes: Info@aventi.no