VÅRE TJENESTER

Automatiseringsløsninger og servicetjenester med fokus på infrastruktur og industri.

Teknologi- og kommunikasjonsløsninger og tjenester til samferdselssektoren nasjonalt og internasjonalt.

Automatikk og lavspenningstavler for ditt anlegg. 

 

Entrepriser og tjenester innen elektroinstallasjon og automasjon.

Kritisk for å sikre drift av dine anlegg

Kjøreglede i praksis

Se alle våre prosjekter innen automasjon og systemintegrasjon

Se alle våre prosjekter innen Elektro & Installasjon

Se alle våre prosjekter innen Digital infrastruktur.

 

Her finner du alle våre prosjektreferanser.

Se hva vår kunder sier om oss!

OM OSS

Historien om Aventi Group

Kvalitetsbevisste i vår hverdag

Bærekraft og etikk i Aventi

Åpenhetsarbeid i Aventi

Kontakt oss her

Våre kontaktpersoner

Det er attraktivt å ha Aventi på CV.

Ruter - selvkjørende

Fremtidens digitale transport

Aventi Intelligent Communication designer, utvikler og leverer informasjons- og kontrollsystemer som ivaretar sikkerhet, fremkommelighet og forutsigbarhet i den digitale infrastrukturen.

 

Vårt fokus er på framtidens infrastrukturløsninger for selvkjørende biler, intelligente veier og smarte byer. 

 

Aventi Intelligent Communication ble etablert i januar 2017.

Vei - lav profil

TRANSPORTTEKNOLOGI

Våre løsninger basere seg på informasjon mellom kjøretøy og infrastruktur via hybride løsninger med mobilitet og smarte løsninger for trafikanter i byer og langs landeveier.

 

Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere utvikler vi konseptuelle mobilitetsløsninger som baserer seg på teknologiske standarder og spesifikasjoner.

 

Redigert partnere

Våre samarbeidspartnere

Vi utvikler morgendagens transportteknologi sammen med våre partnere. 

 

Veiprising

JuztDryve  - kjøreglede i praksis!

De siste årene har antall el-biler langs norske veier økt vesentlig. Alle ønsker denne utviklingen velkommen som et viktig bidrag til klimavennlige løsninger. Sett med bærekraft-brillene på heier vi på denne utviklingen.

Men alle er ikke like begeistret. I dag taper staten store inntekter som følge av at stadig færre biler trenger å fylle fossilt drivstoff. Det er derfor satt i gang prosesser for å vurdere omlegging av veiavgiften til distansbasert veiprising. Flere ser på distansebasert veiprising som en rettferdig og fremtidsrettet løsning. Med dette vil avgiften som i dag kreves inn over pumpene bli flyttet over på faktisk kjørt distanse.

 

Les gjerne mer om vår ekspertise her

Autopia-rapportene

AIC - har sammen med CGI, skrevet tre rapporter om mulighetsbildet for å ta i bruk offentlig digitale løsninger som kan forenkle utrullingen av selvkjørende busser. Rapportene ble skrevet på oppdrag for Statens Vegvesen. 

Rapport-5.1-Hendelsesrapportering

  • Hvordan fungerer hendelsesrapportering for automatiserte transporter i dag?
  • Hva skjer i andre land?
  • Hva ser vi for oss i fremtiden?
Last ned

Rapport-5.2-Offentlig-tilgjengelige-data

  • Hva har vi i dag?
  • Hvilke behov er identifisert?
  • Utfordringer og anbefalinger
Last ned

Rapport-5.3-Digital-infrastruktur

  • Hvordan fungerer hendelsesrapportering for automatiserte transporter i dag?
  • Hva skjer i andre land?
  • Hva ser vi for oss i fremtiden?
Last ned

Fordeler med Aventi

Aventi er en totalleverandør av elektro og automasjon innen samferdsel, energi & miljø og industri.

Vi sparrer gjerne med deg om den gode løsningen! 

PROSJEKTER DIGITAL INFRASTRUKTUR

SRO for tunneler i Akershus
Service og Supportavtale – SRO for tunneler i Akershus for Statens Vegvesen Region Øst.
RV13 Jobergtunnelen
Elektroinstallasjon og SRO i tunnelen, samt i dagsonene utenfor tunnelendene av den 2,1 kilometer lange Jobergtunnelen i Øvre Granvin.
E6 FRYA - SJOA
Et av Norges største vegprosjekter, den 33 kilometer lange E6-strekningen mellom Frya og Sjoa, ble åpnet lørdag 17. desember 2016. Utbygginga har vært delt i to store hovedentrepriser: Frya-Vinstra:..