VÅRE TJENESTER

Automatiseringsløsninger og servicetjenester med fokus på infrastruktur og industri.

Teknologi- og kommunikasjonsløsninger og tjenester til samferdselssektoren nasjonalt og internasjonalt.

Automatikk og lavspenningstavler for ditt anlegg. 

 

Entrepriser og tjenester innen elektroinstallasjon og automasjon.

Kritisk for å sikre drift av dine anlegg

Kjøreglede i praksis

Se alle våre prosjekter innen automasjon og systemintegrasjon

Se alle våre prosjekter innen Elektro & Installasjon

Se alle våre prosjekter innen Digital infrastruktur.

 

Her finner du alle våre prosjektreferanser.

Se hva vår kunder sier om oss!

OM OSS

Historien om Aventi Group

Kvalitetsbevisste i vår hverdag

Bærekraft og etikk i Aventi

Åpenhetsarbeid i Aventi

Kontakt oss her

Våre kontaktpersoner

Det er attraktivt å ha Aventi på CV.

Bane Nor - Mølleråstunnelen

Aventi Installation oppgraderte Mølleråstunnelen 

Aventi Installation oppgraderte Mølleråstunnelen sommeren 2022. 

Prosjektet er en del av oppgraderingene som ble gjort på Østfoldbanen. 

Aventi er takknemlig for samarbeidet med Nettpartner AS for leveransen til Bane Nor.

 

Kort installasjonstid

1700meter med tunnel skulle i løpet av 6 uker oppgraderes med 3400 meter med håndløper med led-belysning.  

I forkant av gjennomføringen i prosjektet har vi lagt stor vekt på prosjektering og detaljer i leveransen fra våre underleverandører for å sikre rett oppstart og ferdigstillelse i leveransen. 

 

Vår Prosjektleveranse

Oppgradering av nødlysanlegg med installasjon, montasje og igangkjøring av

  • Håndløper med led-belysning 3400meter
  • Fluoriserende skiltmontasje med belysning 68stk  
  • Lys i nisjer

Oppgradering av elkraft anlegget med installasjon av kraft og signal kabel.

Oppgradering og installasjon av jordingsanlegget

Komplett leveranse av nytt teknisk bygg med hovedtavle, nødstrøm og UPS

Installasjon, montasje og tilkobling av 16 stk underfordelinger.

Automasjon med RTU og SRO for styring av installasjonen. 

Før oppstart av nytt anlegget sto vi også for riving og demontering av eksisterende anlegget i tunnelen. 

22009 Mølleåsen 1

 

22009 Mølleåsen 6

 

Om Aventi

Aventi Group AS (Aventi) er en ledende leverandør av automatisering, systemintegrasjon, elektroinstallasjon, tavleproduksjon og kommunikasjonsteknologi til norsk samferdsels-, industri- og energi-sektor. Aventi-selskapene har lang erfaring med prosjektleveranser i alle størrelser over hele landet, og har bygget sterk kompetanse innen alt fra enkle oppdrag til store komplekse prosjekt.

Diskutere
den gode løsningen?

Aventi er en totalleverandør av elektro og automasjon innen samferdsel, energi & miljø og industri.

Vi sparrer gjerne med deg om den gode løsningen!