VÅRE TJENESTER

Automatiseringsløsninger og servicetjenester med fokus på infrastruktur og industri.

Teknologi- og kommunikasjonsløsninger og tjenester til samferdselssektoren nasjonalt og internasjonalt.

Automatikk og lavspenningstavler for ditt anlegg. 

 

Entrepriser og tjenester innen elektroinstallasjon og automasjon.

Kritisk for å sikre drift av dine anlegg

Kjøreglede i praksis

Se alle våre prosjekter innen automasjon og systemintegrasjon

Se alle våre prosjekter innen Elektro & Installasjon

Se alle våre prosjekter innen Digital infrastruktur.

 

Her finner du alle våre prosjektreferanser.

Se hva vår kunder sier om oss!

OM OSS

Historien om Aventi Group

Kvalitetsbevisste i vår hverdag

Bærekraft og etikk i Aventi

Åpenhetsarbeid i Aventi

Kontakt oss her

Våre kontaktpersoner

Det er attraktivt å ha Aventi på CV.

Aventi prosjekt E6 Trondheim – Stjørdal, Strindheimstunnelen med dagsoner

Aventi Technology AS har inngått avtale med KB electrotech om leveranse av SRO og AID system til E6 Strindheimstunnelen med dagsoner.

Prosjektet omfatter detaljprosjektering og levering / idriftsettelse av komplett SRO / AID system for Strindheimstunnelen med dagsoner.

Kunde: KB electrotech
Leverandørstatus: Underentreprenør
Tidsrom: 2012-(Ferdigstillelse 2014)

Aventis leveranse vil bestå av følgende:

Redundante hoved PLS’er, PLS til pumpestasjon og distribuerte I/O
Ethernet i redundant fiber ring
OPC grensesnitt mot Vegtrafikksentralen
Egenutviklet skiltstyring
AID og ITV anlegg

Diskutere
den gode løsningen?

Aventi er en totalleverandør av elektro og automasjon innen samferdsel, energi & miljø og industri.

Vi sparrer gjerne med deg om den gode løsningen!