VÅRE TJENESTER

Automatiseringsløsninger og servicetjenester med fokus på infrastruktur og industri.

Teknologi- og kommunikasjonsløsninger og tjenester til samferdselssektoren nasjonalt og internasjonalt.

Automatikk og lavspenningstavler for ditt anlegg. 

 

Entrepriser og tjenester innen elektroinstallasjon og automasjon.

Kritisk for å sikre drift av dine anlegg

Kjøreglede i praksis

Se alle våre prosjekter innen automasjon og systemintegrasjon

Se alle våre prosjekter innen Elektro & Installasjon

Se alle våre prosjekter innen Digital infrastruktur.

 

Her finner du alle våre prosjektreferanser.

Se hva vår kunder sier om oss!

OM OSS

Historien om Aventi Group

Kvalitetsbevisste i vår hverdag

Bærekraft og etikk i Aventi

Åpenhetsarbeid i Aventi

Kontakt oss her

Våre kontaktpersoner

Det er attraktivt å ha Aventi på CV.

FV 704 Tanem - Tulluan

Aventi Installation inngikk i juni 2022 kontrakt med Søbstad om komplett elektroinstallasjon og SRO for prosjektet FV704 Tanem – Tulluan.

Aventi skal levere installasjonsarbeid som omfatter blant annet installasjoner av tekniske bygg som leveres fra Søbstad, hoved- og nødstrøms fordelinger, ventilasjon, belysning, sikkerhetsutrustning og trafikkteknisk utstyr. Alt knyttes sammen av et automasjons- og kommunikasjonssystem tilknyttet VTS i Trondheim.

 

Søbstad er ny kunde for oss, og vi vil takke dem for tilliten og at de til slutt valgte oss som utførende på elektro og SRO.

Med god planlegging og fokus på optimalisering av løsninger håper vi å skape trygghet og være en god samarbeidspartner for Søbstad.

Byggherre er Trøndelag fylkeskommune, dette er også et nytt og spennende bekjentskap for Aventi.

 

"Jeg har positiv erfaring med Aventi fra E6 Frya-Sjoa i Gudbrandsdalen, og ser frem til et godt samarbeid her i Trøndelag", sier Jørund Gullikstad, prosjektleder i Søbstad AS.

 

Om Søbstad:

Søbstad AS ble etablert i 1965 av far til dagens daglige leder og eier Dag Søbstad. Vi er i dag 180 ansatte og omsatte for 466 millioner kr i 2020. Vi har kontor, lager og verksted i eget bygg i Sandmovegen 22 like ved E6 på Sandmoen i Trondheim. I tillegg har vi et lagerområde i Vassfjellet Næringspark i Klæbu.

 

Om prosjektet:

Mellom Tanem og Tulluan bygges det nå 4,5 kilometer ny veg i en annen trase enn dagens veg langs Brøttemsvegen. Hovedmålet for prosjektet er bedre trafikksikkerhet og miljø. Det bygges ny veitrase og ny tunnel på 980 meter.

Prosjektet er skal ferdigstilles høsten 2024. 

Diskutere
den gode løsningen?

Aventi er en totalleverandør av elektro og automasjon innen samferdsel, energi & miljø og industri.

Vi sparrer gjerne med deg om den gode løsningen!