VÅRE TJENESTER

Automatiseringsløsninger og servicetjenester med fokus på infrastruktur og industri.

Teknologi- og kommunikasjonsløsninger og tjenester til samferdselssektoren nasjonalt og internasjonalt.

Automatikk og lavspenningstavler for ditt anlegg. 

 

Entrepriser og tjenester innen elektroinstallasjon og automasjon.

Kritisk for å sikre drift av dine anlegg

Kjøreglede i praksis

Se alle våre prosjekter innen automasjon og systemintegrasjon

Se alle våre prosjekter innen Elektro & Installasjon

Se alle våre prosjekter innen Digital infrastruktur.

 

Her finner du alle våre prosjektreferanser.

Se hva vår kunder sier om oss!

OM OSS

Historien om Aventi Group

Kvalitetsbevisste i vår hverdag

Bærekraft og etikk i Aventi

Åpenhetsarbeid i Aventi

Kontakt oss her

Våre kontaktpersoner

Det er attraktivt å ha Aventi på CV.

Dynamic Rating System

🟢Dynamic Rating System ofte forkortet DRS.

Andre lignende begreper som finnes i markedet er RTTR (Real Time Termal Rating), DCR (Dynamic Cable Rating), CLPS (Cable Load Prediction System) og DLR (Dynamic Line Rating)

 

DRS er et system som kalkulerer temperaturen i senter av en kraftkabel.

Det er mulig ved hjelp av temperaturmålinger langs kabelen, sanntids driftsdata og inngående detaljer om kabelens produksjonsdata. 

 

Disse data mates inn i en avansert matematisk modell som er basert på internasjonale standarder for temperaturutvikling i kraftkabler.

 

❓Hvorfor DRS

Poenget med en DRS er å bidra til å oppdage fare for skade på kabelen før det skjer, samt å trygt kunne laste kabelen opp til sitt maksimale potensial. DRS kan sees på som en forsikring, og som en måte å øke den økonomiske inntjeningen på under drift av kabelen. Et annet moment, som er viktig for den part som skal betale for kabelen ved nyinstallasjon, er at DRS bidrar til at kabeltverrsnittet kan minimeres og således drastisk senke investeringskostnadene. 

Det er i hovedsak undersjøiske kabler , eventuelt nedgravde kabler som trenger et slikt system. Det henger sammen med at kablene gjerne er lange, de er vanskelig tilgjengelige og avkjøles ikke i samme grad som en luftlinje gjør.

 

📊Historikk:

DRS er et begrep som brukes av kabelprodusenten Nexans Norway (NN), tidligere Alcatel Kabel. NN er en av verdens største produsenter av kraftkabel for undersjøisk bruk. De leverte den første DRS i Aqaba i 1997. Aventi Technology (AT) har hatt et samarbeid med NN siden da, og fikk i 2006 oppdraget med å utvikle 2. generasjon av DRS. Produktet «Nexans DRS» ble etablert og AT inngikk rammeavtale med NN om levering av produktet og andre tjenester.

 

👨‍💻Teknologi:

I korte trekk er en DRS avhengig av spesifikk input. Temperaturmålingene gjøres via DTS. DTS (Distributed Temperature Sensing/Sensor) er et optoelektrisk instrument som kontinuerlig estimerer temperaturen på utsiden av en kraftkabel. Det gjøres ved hjelp av en optisk fiber som er festet langs kabelen. Et DRS-system kan motta data for hele kabellengden, noe som kan bety opp mot 100 000 verdier.

 

Live driftsdata mottas fra stasjonskontrollsystemet for den spesifikke kabelen via Ethernetbasert kommunikasjon.

Kabelens produksjonsdata er parametere som sier noe om kabelens oppbygning og de forskjellige komponentenes evne til å transportere varme.

 

Lyst til å vite mer om DRS og våre løsninger?

 

Kontakt oss

Diskutere
den gode løsningen?

Aventi er en totalleverandør av elektro og automasjon innen samferdsel, energi & miljø og industri.

Vi sparrer gjerne med deg om den gode løsningen!