VÅRE TJENESTER

Automatiseringsløsninger og servicetjenester med fokus på infrastruktur og industri.

Teknologi- og kommunikasjonsløsninger og tjenester til samferdselssektoren nasjonalt og internasjonalt.

Automatikk og lavspenningstavler for ditt anlegg. 

 

Entrepriser og tjenester innen elektroinstallasjon og automasjon.

Kritisk for å sikre drift av dine anlegg

Kjøreglede i praksis

Se alle våre prosjekter innen automasjon og systemintegrasjon

Se alle våre prosjekter innen Elektro & Installasjon

Se alle våre prosjekter innen Digital infrastruktur.

 

Her finner du alle våre prosjektreferanser.

Se hva vår kunder sier om oss!

OM OSS

Historien om Aventi Group

Kvalitetsbevisste i vår hverdag

Bærekraft og etikk i Aventi

Åpenhetsarbeid i Aventi

Kontakt oss her

Våre kontaktpersoner

Det er attraktivt å ha Aventi på CV.

Aventi i jernbanen

En jernbane tunneler kan være mange kilometer lange! 🚅

Det er avanserte overvåkningssystemer som styrer togtrafikken og som kontinuerlig overvåker de tekniske anleggene som utgjør en fungerende jernbanetrase. Sikkerhet settes alltid først, videre etter er oppetid helt avgjørende. I ett variert driftsmiljø med mye fukt og trekk blir driftsforholdene utfordrende. Når temperaturen også svinger fra minus til pluss grader og tilbake, er det ikke helt standard driftsforhold.

Mer enn 10 år i jernbanen📊

Aventi har med mangeårige erfaring fra vei og veitunneler,  og med erfaring og prosjektleveranse i jernbane siden 2011 god kunnskap om hvilke krav som stilles i det norske markedet.

Det krever god forståelse av driftsforholdene og kunnskaper om utstyrets egenskaper for å utvikle driftssikre overvåkingssystemer til anlegg i tunneler.

 

Overvåkning på flere nivåer

I et jernbaneanlegg overvåkes systemløsningene i flere nivåer.

Alle data skal tidsstemples, slik at man lettere kan finne frem til feilårsak ved eventuelle hendelser. Det aller viktigste med god overvåkning er at man unngår feil og hendelser.

Alle lokale systemer kommuniserer for overvåking på lokalt plan, og utvalgte  signaler overføres til to overordnet landsomfattende systemer, kalt Nasjonal operasjonssentral, NOS og FJEL. Det er OPC servere 104 NUC protokoller som sikrer kommunikasjon fra lokale overvåkingssystemer til sentralene. I et enkelt tunnelanlegg kan det være flere tusen I/O .

Aventi har over flere år utviklet en god standard for disse omfattende systemløsningene som kreves i infrastrukturprosjekter.

Lyst til å vite mer?

Nøl ikke med å ta kontakt med oss.

 

Kontakt oss

Diskutere
den gode løsningen?

Aventi er en totalleverandør av elektro og automasjon innen samferdsel, energi & miljø og industri.

Vi sparrer gjerne med deg om den gode løsningen!