VÅRE TJENESTER

Automatiseringsløsninger og servicetjenester med fokus på infrastruktur og industri.

Teknologi- og kommunikasjonsløsninger og tjenester til samferdselssektoren nasjonalt og internasjonalt.

Automatikk og lavspenningstavler for ditt anlegg. 

 

Entrepriser og tjenester innen elektroinstallasjon og automasjon.

Kritisk for å sikre drift av dine anlegg

Kjøreglede i praksis

Se alle våre prosjekter innen automasjon og systemintegrasjon

Se alle våre prosjekter innen Elektro & Installasjon

Se alle våre prosjekter innen Digital infrastruktur.

 

Her finner du alle våre prosjektreferanser.

Se hva vår kunder sier om oss!

OM OSS

Historien om Aventi Group

Kvalitetsbevisste i vår hverdag

Bærekraft og etikk i Aventi

Åpenhetsarbeid i Aventi

Kontakt oss her

Våre kontaktpersoner

Det er attraktivt å ha Aventi på CV.

Drift og vedlikeholdsavtale - Elvia

Etter gjennomført konkurranse har Elvia AS valgt Aventi som leverandør av drift og vedlikehold fjernkontroll- og kommunikasjonsutstyr.


Avtalen omfatter fjernkontroll- og kommunikasjonsutstyr for drift av ca. 180 transformator- og koblingsstasjoner på regionalnettet (RN) i Oslo, Akershus og Østfold.


Aventi utfører også rutinemessig forebyggende vedlikehold som etter løpende vurdering er nødvendig for å avverge at det skal oppstå funksjonsfeil.


Som tjenesteleverandør utfører Aventi også korrektivt vedlikehold som omfatter bl.a. fortløpende registrering, retting og rapportering av feil samt utarbeidelse av feilstatistikk.


"Om Aventi sine tjenester sier Jostein Ekeberg følgende – Aventi leverer kvalitet og service. De er en utmerket samarbeidspartner som har søkelys på våre behov, men samtidig påvirker vår utvikling i en positiv retning"

Om Elvia
Elvia er Norges største nettselskap og ansvarlig for drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Innlandet, Viken og Oslo. Vi sørger for at over 2 millioner mennesker er koblet på strømnettet hver dag.

Kontaktinformasjon:

Elvia AS

JOSTEIN EKEBERG

Diskutere
den gode løsningen?

Aventi er en totalleverandør av elektro og automasjon innen samferdsel, energi & miljø og industri.

Vi sparrer gjerne med deg om den gode løsningen!