VÅRE TJENESTER

Automatiseringsløsninger og servicetjenester med fokus på infrastruktur og industri.

Teknologi- og kommunikasjonsløsninger og tjenester til samferdselssektoren nasjonalt og internasjonalt.

Automatikk og lavspenningstavler for ditt anlegg. 

 

Entrepriser og tjenester innen elektroinstallasjon og automasjon.

Kritisk for å sikre drift av dine anlegg

Kjøreglede i praksis

Se alle våre prosjekter innen automasjon og systemintegrasjon

Se alle våre prosjekter innen Elektro & Installasjon

Se alle våre prosjekter innen Digital infrastruktur.

 

Her finner du alle våre prosjektreferanser.

Se hva vår kunder sier om oss!

OM OSS

Historien om Aventi Group

Kvalitetsbevisste i vår hverdag

Bærekraft og etikk i Aventi

Åpenhetsarbeid i Aventi

Kontakt oss her

Våre kontaktpersoner

Det er attraktivt å ha Aventi på CV.

E39 - Lyngdal

Aventi Installation leverer totalunderentreprise på elektro og SRO til Implenia-Stangeland på E39 Lyngdal øst-Lyngdal vest.


Aventi Installation har signert kontrakt med Implenia-Stangeland om leveranse av komplett elektroinstallasjon og SRO styringssystem for E39 Lyngdal øst–Lyngdal vest. Kontrakten er på godt over 100 mill. kroner og omfatter prosjektering og utførelse. Prosjektering utføres sammen med underleverandør Omega Holtan.

Nye Veier er utbyggingsansvarlig for prosjektet som er en del av E39, hovedveien på Sørlandet.

 

Glad for å ha Aventi med

«Vi er stolte over å få være med på å levere dette prosjektet sammen med Implenia-Stangeland. Det har vært en lang og givende tilbudsprosess, der vi har blitt utfordret på kvalitetskriterier og pris», sier leder for Salg og Marked i Aventi Installation, Terje Hundere.

Prosjektet er et av de største Aventi Installation har signert. Kontrakten er en totalunderentreprise der Aventi Installation har totalansvaret for elektro og automasjon.

«Aventi har gjennom anbudsprosessen utvist en stor grad av profesjonalitet gjennom involvering og bistand ved tekniske avklaringer og innspill knyttet til optimaliseringer», sier innkjøpsleder i Implenia-Stangeland, Bogna Aadnevik. Videre fremhever hun solide referanser og gode tilbakemeldinger om Aventi sin kompetanse knyttet til prosjektering, samt de har vært løsningsorientert i en krevende situasjon knyttet til økte råvarepriser.

«Vi er svært glade for å ha Aventi med videre i prosessen og ser frem til fortsatt godt samarbeid», sier Aadnevik.

«Vi har lagt ned mye arbeid med å tilpasse virksomheten vår til større prosjekt der vi inngår som totalleverandør av elektro og automasjon. Kontrakten med Implenia-Stangeland bekrefter at vi har lykkes med strategien vår», fortsetter Hundere.

 

Omfattende prosjekt

Prosjekteringsarbeidene sammen med Omega Holtan er startet opp for fullt. Detaljprosjektering og innkjøp vil starte til våren, og installasjonsarbeidene starter på sensommeren 2023. Prosjektet skal stå ferdig sommeren 2025.

Prosjektet vil gi mye installasjonsarbeid som omfatter installasjoner av tekniske bygg, hoved- og nødstrømsfordelinger, ventilasjon, belysning, sikkerhetsutrustning og trafikkteknisk utstyr. Alt knyttes sammen av et automasjons- og kommunikasjonssystem som tilknyttes vegtrafikksentralen i Porsgrunn.

Anlegget som leveres skal oppfylle strenge krav til robusthet, oppetid og lavt energibruk. Dette sammen med kvalitet og sikkerhet for trafikanten er viktige elementer for å oppnå prosjektets mål.

«Vi er glade for å være en del av at kompetent team, som nå går i gang med å realisere E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest. Vi er motiverte og innstilte på å bidra til å oppnå prosjektets målsettinger», avslutter Hundere.

 

Om prosjektet

Korridoren gjennom Lyngdal kommune er om lag ti kilometer lang. Strekningen starter med planfritt kryss i Herdal i øst, og går vestover til planlagt kryssløsning på Røyskår. Parsellen er planlagt som fire felts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Veien skal etableres i krevende, kupert terreng. Anlegget vil bestå av to doble tunneler, broer, og vei i dagen. Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS startet anleggsarbeidene i oktober 2021. Forventet ferdigstillelse av prosjekt i 2025.

 

Om Aventi

Aventi Group AS (Aventi) er en ledende leverandør av automatisering, systemintegrasjon, elektroinstallasjon, tavleproduksjon og kommunikasjonsteknologi til norsk samferdsels-, industri- og energi-sektor. Aventi-selskapene har lang erfaring med prosjektleveranser i alle størrelser over hele landet, og har bygget stert kompetanse innen alt fra enkle oppdrag til store komplekse prosjekt.

Aventi består av selskapene Aventi Installation, Aventi Technology AS, Aventi Solutions AS og Aventi Intelligent Communication AS. Gruppen omsetter for ca. 200 mill. NOK og har over 50 ansatte.

 

Diskutere
den gode løsningen?

Aventi er en totalleverandør av elektro og automasjon innen samferdsel, energi & miljø og industri.

Vi sparrer gjerne med deg om den gode løsningen!