VÅRE TJENESTER

Automatiseringsløsninger og servicetjenester med fokus på infrastruktur og industri.

Teknologi- og kommunikasjonsløsninger og tjenester til samferdselssektoren nasjonalt og internasjonalt.

Automatikk og lavspenningstavler for ditt anlegg. 

 

Entrepriser og tjenester innen elektroinstallasjon og automasjon.

Kritisk for å sikre drift av dine anlegg

Kjøreglede i praksis

Se alle våre prosjekter innen automasjon og systemintegrasjon

Se alle våre prosjekter innen Elektro & Installasjon

Se alle våre prosjekter innen Digital infrastruktur.

 

Her finner du alle våre prosjektreferanser.

Se hva vår kunder sier om oss!

OM OSS

Historien om Aventi Group

Kvalitetsbevisste i vår hverdag

Bærekraft og etikk i Aventi

Åpenhetsarbeid i Aventi

Kontakt oss her

Våre kontaktpersoner

Det er attraktivt å ha Aventi på CV.

Aventi Technology på E6 Øyer-Tretten

Aventi Technology AS har inngått avtale med Land Elektriske om leveranse av SRO/AID system til strekningen E6 Øyer-Tretten.

Strekningen har en lengde på 13,5 km bestående av tofeltsveg med midtrekkverk, forbikjøringsfelt og tunnel.

 

Kunde: Land Elektriske
Leverandørstatus: Underentreprenør
Tidsrom: 2010-(Ferdigstillelse 2013)
Kontraktsverdi: 7,5 MNOK.

 

Aventis leveranse vil bestå av følgende:

2 stk. Allan Bradley PLSér. ControlLogix
2 stk. HMI display.
2100 stk. distribuert I/O. Point IO
Ethernet i redundant fiber ring
OPC grensesnitt mot Vegtrafikksentralen i Oslo
Hendelsesdeteksjon (AID)
Trafikktekniske utstyr som mekaniske variable skilte

 

Link til video

Link til SVV side om prosjektet

Diskutere
den gode løsningen?

Aventi er en totalleverandør av elektro og automasjon innen samferdsel, energi & miljø og industri.

Vi sparrer gjerne med deg om den gode løsningen!