VÅRE TJENESTER

Automatiseringsløsninger og servicetjenester med fokus på infrastruktur og industri.

Teknologi- og kommunikasjonsløsninger og tjenester til samferdselssektoren nasjonalt og internasjonalt.

Automatikk og lavspenningstavler for ditt anlegg. 

 

Entrepriser og tjenester innen elektroinstallasjon og automasjon.

Kritisk for å sikre drift av dine anlegg

Kjøreglede i praksis

Se alle våre prosjekter innen automasjon og systemintegrasjon

Se alle våre prosjekter innen Elektro & Installasjon

Se alle våre prosjekter innen Digital infrastruktur.

 

Her finner du alle våre prosjektreferanser.

Se hva vår kunder sier om oss!

OM OSS

Historien om Aventi Group

Kvalitetsbevisste i vår hverdag

Bærekraft og etikk i Aventi

Åpenhetsarbeid i Aventi

Kontakt oss her

Våre kontaktpersoner

Det er attraktivt å ha Aventi på CV.

V2X - smartere kjøring

V2X 

V2X, eller Vehicle-to-Everything, refererer til teknologi som tillater kommunikasjon mellom kjøretøy og andre elementer i transportsystemet, som infrastruktur, fotgjengere og andre kjøretøy. Smartere samkjøring, også kjent som koordinert samkjøring, refererer til teknologi som gjør det mulig for kjøretøy å koordinere bevegelsene sine for å optimalisere reisetider og redusere trafikkbelastning.

Samkjøring 

V2X-teknologi kan bidra til å gjøre samkjøring mer effektiv ved å gi kjøretøyene muligheten til å kommunisere med hverandre og med infrastrukturen rundt dem, slik at de kan koordinere bevegelsene sine og redusere risikoen for ulykker. For eksempel kan V2X-teknologi gi kjøretøy mulighet til å varsle hverandre om farer på veien, slik som en kollisjon eller en fotgjenger som krysser veien. Dette kan bidra til å redusere trafikkbelastningen og forbedre sikkerheten på veien.

 
Smartere samkjøring kan også bidra til å gjøre reiser mer effektive ved å gjøre det mulig for kjøretøy å koordinere bevegelsene sine for å unngå å kjøre i samme retning når det ikke er nødvendig. For eksempel kan kjøretøy som skal til samme destinasjon koordinere bevegelsene sine slik at de kjører sammen og deler en enkelt bil, noe som kan bidra til å redusere trafikkbelastningen og forbedre reiseeffektiviteten.

 
Løser ikke alle problemer

Det er viktig å merke seg at V2X-teknologi og smartere samkjøring ikke er en løsning på alle transportproblemer, men de kan være verdifulle verktøy for å forbedre sikkerhet, effektivitet og bærekraft i transportsystemet.

Diskutere
den gode løsningen?

Aventi er en totalleverandør av elektro og automasjon innen samferdsel, energi & miljø og industri.

Vi sparrer gjerne med deg om den gode løsningen!