VÅRE TJENESTER

Automatiseringsløsninger og servicetjenester med fokus på infrastruktur og industri.

Teknologi- og kommunikasjonsløsninger og tjenester til samferdselssektoren nasjonalt og internasjonalt.

Automatikk og lavspenningstavler for ditt anlegg. 

 

Entrepriser og tjenester innen elektroinstallasjon og automasjon.

Kritisk for å sikre drift av dine anlegg

Kjøreglede i praksis

Se alle våre prosjekter innen automasjon og systemintegrasjon

Se alle våre prosjekter innen Elektro & Installasjon

Se alle våre prosjekter innen Digital infrastruktur.

 

Her finner du alle våre prosjektreferanser.

Se hva vår kunder sier om oss!

OM OSS

Historien om Aventi Group

Kvalitetsbevisste i vår hverdag

Bærekraft og etikk i Aventi

Åpenhetsarbeid i Aventi

Kontakt oss her

Våre kontaktpersoner

Det er attraktivt å ha Aventi på CV.

Med fokus på fremtiden

Alle skal trygt hjem - hver dag!

Våre prosjekt skal gjennomføres på en trygg måte der menneskene er beskyttet mot farer og ikke blir utsatt for farlige kjemikalier og forusensing. Våre produktvalg og utførelse skal være av høyeste kvalitet og bidra til å øke trafikksikkerheten, og redusere faren for alvorlige hendelser. Vi skal dele vår kunnskap og erfaring, og bidra til å løfte sikkerheten der vi kan påvirke.

 

For fremtiden, levert i dag!

Aventi designer, bygger, modifiserer og vedlikeholder kritisk infrastruktur og industrianlegg. Vi skal velge løsninger som forbedrer sikkerheten og påliteligheten, som er fremtidsrettet og legger til rette for økt grad av automatisering. Produktvalg, integrasjon og utførelse skal være klimavennlig og sikre optimal levetidssyklus. Vi skal øke andelen elbiler og drivstoffeffektive kjøretøy, og vi skal planlegge for å øke produktiviteten og redusere CO2-fotavtrykket. Innovasjon og FoU skal være viktige bærebjelker i vår strategi og sikre at vi ligger i front med bærekraftige løsninger.

Vi skal strebe etter å hjelpe kundene våre til å lykkes. Vårt mål er å levere den best kvaliteten og de mest bærekraftige løsningene, oppfylle leveringsforpliktelser og skape verdi for kundene sine penger.

 

Vi skal levere bærekraftig

Aventi skal sikre at forbruk av materiell og produksjon er bærekraftig til enhver tid. Vi har implementert rapportering av klimagassutslipp fra prosjektutførelse og tjenester og vi gjennomfører kontroll av produkt og tjenester i vår egen produksjon og det vi kjøper fra våre leverandører. Gjennom systematisk testing og ferdigstillelse oppnår vi at våre leveranser er riktig første gangen, som igjen betyr optimal gjennomføringstid og minimalt med avfall. Vi er opptatt av å redusere avfallsmengden gjennom god planlegging, forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk.

Diskutere
den gode løsningen?

Aventi er en totalleverandør av elektro og automasjon innen samferdsel, energi & miljø og industri.

Vi sparrer gjerne med deg om den gode løsningen!