VÅRE TJENESTER

Automatiseringsløsninger og servicetjenester med fokus på infrastruktur og industri.

Teknologi- og kommunikasjonsløsninger og tjenester til samferdselssektoren nasjonalt og internasjonalt.

Automatikk og lavspenningstavler for ditt anlegg. 

 

Entrepriser og tjenester innen elektroinstallasjon og automasjon.

Kritisk for å sikre drift av dine anlegg

Se alle våre prosjekter innen automasjon og systemintegrasjon

Se alle våre prosjekter innen Elektro & Installasjon

Se alle våre prosjekter innen Digital infrastruktur.

 

Her finner du alle våre prosjektreferanser.

Se hva vår kunder sier om oss!

OM OSS

Historien om Aventi Group

Kvalitetsbevisste i vår hverdag

Bærekraft og etikk i Aventi

Kontakt oss her

Våre kontaktpersoner

Det er attraktivt å ha Aventi på CV.

Fremtidsrettede løsninger til samferdselssektoren

Aventi er markedsledende leverandør av løsninger og tjenester innenfor ITS-segmentet - med vårt selskap Aventi Intelligent Communication, også kjent som AIC.


AIC utvikler systemløsninger for C-ITS og tjenester i kombinasjon med distribusjon av beslektede løsninger og produkter. 
Et viktig begrep er C-ITS forkortelse for Cooperative Intelligent Transport Systems. C-ITS kan beskrives som en informasjons- og tjenesteplattform for transportsektoren, der samhandling mellom to eller flere ITS-delsystemer (personlig, kjøretøy, veikant og sentral) gir økt sikkerhet og mer forutsigbar fremkommelighet for trafikantene. 


Stor nytteverdi
Nytteverdien for samfunnet er stor med smart og fremtidsrettet teknologi i samferdselssektoren.
Det er store muligheter som ligger i C-ITS og kommunikasjonsløsninger.
• Øke graden av selvredning ved branner og andre hendelser i tunneler
• Spare kostnader og øke sikkerheten innenfor transportnæringen til nytte for alle trafikanter
• Mer effektiv parkeringshåndtering ved hjelp av posisjoneringsteknologi
• Økt sikkerhet og trygghet i samferdselssektoren
• Forbedret trafikkflyt og regularitet 
• Forebygge ulykker og uønskede hendelser
• Systematisk varsling og overvåking med sensorer i system
• Redusere samfunnskostnader ved hendelser
• Smartere styring av trafikk ved utrykninger fra nødetater

For å synliggjøre alt AIC kan bidra kan du besøke C-ITS for et dypere innblikk i fremtidens løsninger for smart mobilitet.

Diskutere
den gode løsningen?

Aventi er en totalleverandør av elektro og automasjon innen samferdsel, energi & miljø og industri.

Vi sparrer gjerne med deg om den gode løsningen!