VÅRE TJENESTER

Automatiseringsløsninger og servicetjenester med fokus på infrastruktur og industri.

Teknologi- og kommunikasjonsløsninger og tjenester til samferdselssektoren nasjonalt og internasjonalt.

Automatikk og lavspenningstavler for ditt anlegg. 

 

Entrepriser og tjenester innen elektroinstallasjon og automasjon.

Kritisk for å sikre drift av dine anlegg

Kjøreglede i praksis

Se alle våre prosjekter innen automasjon og systemintegrasjon

Se alle våre prosjekter innen Elektro & Installasjon

Se alle våre prosjekter innen Digital infrastruktur.

 

Her finner du alle våre prosjektreferanser.

Se hva vår kunder sier om oss!

OM OSS

Historien om Aventi Group

Kvalitetsbevisste i vår hverdag

Bærekraft og etikk i Aventi

Åpenhetsarbeid i Aventi

Kontakt oss her

Våre kontaktpersoner

Det er attraktivt å ha Aventi på CV.

Er du oppdatert?

Hvor god er du på teknisk oppdatering av ditt anlegg?

Vi er flinke i vår hverdag å oppdatere våre mobiltelefoner og datamaskiner, men hvor flinke er vi til å oppdatere automasjonsanlegget?

Hvorfor er det viktig å oppgradere dine anlegg?

Styresystemene i ditt anlegg er hjertet i ditt tekniske anlegg, dette sørger eksempelvis for at lysene i tunnelen fungerer, du har frisk luft i kontoret og at systemene som holder Norge i gang fungerer som de er tiltenkt. Vi ser stadig større Cyber angrep i dag. Man kan også slik verden er i 2022 oppleve hybrid krigføring om anleggene ikke er oppgradert. 

En større stans i i arbeidet fører ofte til store tap. Hva koster det din bedrift om anleggene må stå stille en time eller i flere dager? Hva med de ansatte som ikke får jobbet fordi IT-systemene er nede?

I dagens automasjon verden er det kort vei mellom tekniske anlegg og mer tradisjonelle IT nett. Det er lett å bli skremt av hvor sårbare enkelte vil kunne være med eldre automasjonssystemer. 

Systemer med sikkerhetshull, tilfeldig håndtering av back-up og utstyr som er eksponert for hackere? Har man egentlig god nok kontroll på sitt tekniske utstyr?

Ta steget i til fremtiden i dag

Det er viktig å oppgradere og modernisere produksjonsutstyr så snart som mulig, det er både viktig for anlegges sikkerhet og ikke minst med de utfordringen man kan oppleve med cyber angrep.

Når et automasjonsanlegg blir gammelt og utdatert, vil dette gi økte kostnader i oppgradering. Det kan være at utstyret ikke produseres lengre, og at man potensielt må bytte hele automasjonsparken?

Velg service og vedlikeholdsavtale 

Ved å knytte seg opp mot en service og vedlikeholdsavtale vil man sikre at man til en hver tid har de oppdateringene man trenger. Det gir også muligheter for å lage et god vedlikeholds og oppgraderes løp for dine anlegg. Med gode planer for fremtiden vil man kunne minimere kostnader og redusere faren for utilsiktet stans i anlegget. 

I praksis vil du som anleggseier har to muligheter:  Du kan oppgradere det eksisterende utstyret, erstatte med nytt, eller siste utvei: reparere det gamle utstyret.

Vi bistår dere gjerne med å oppgradere til dagens moderne teknologi - kontakt oss i dag!

Kontakt oss

Diskutere
den gode løsningen?

Aventi er en totalleverandør av elektro og automasjon innen samferdsel, energi & miljø og industri.

Vi sparrer gjerne med deg om den gode løsningen!