VÅRE TJENESTER

Automatiseringsløsninger og servicetjenester med fokus på infrastruktur og industri.

Teknologi- og kommunikasjonsløsninger og tjenester til samferdselssektoren nasjonalt og internasjonalt.

Automatikk og lavspenningstavler for ditt anlegg. 

 

Entrepriser og tjenester innen elektroinstallasjon og automasjon.

Kritisk for å sikre drift av dine anlegg

Kjøreglede i praksis

Se alle våre prosjekter innen automasjon og systemintegrasjon

Se alle våre prosjekter innen Elektro & Installasjon

Se alle våre prosjekter innen Digital infrastruktur.

 

Her finner du alle våre prosjektreferanser.

Se hva vår kunder sier om oss!

OM OSS

Historien om Aventi Group

Kvalitetsbevisste i vår hverdag

Bærekraft og etikk i Aventi

Åpenhetsarbeid i Aventi

Kontakt oss her

Våre kontaktpersoner

Det er attraktivt å ha Aventi på CV.

C-ITS - 8 enheter i Moss

Aventi Intelligent Communications hadde i forrige uke et serviceoppdrag i Patterødkrysset i Moss, der vi byttet ut en av de totalt 8 C-ITS roadside unitene i området.

Hva betyr dette for deg?

Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) refererer til transportsystemer, der samhandling mellom to eller flere ITS-delsystemer (personlig, kjøretøy, veikant og sentral) muliggjør og gir en ITS-tjeneste som tilbyr bedre kvalitet og et forbedret servicenivå, sammenlignet med den samme ITS-tjenesten levert av bare ett av ITS-delsystemene.

I følge C-ITS Deployment Platform som er organisert av EU-kommisjonen, skal samarbeidende intelligente transportsystemer (C-ITS) la kjøretøy kommunisere med andre kjøretøy, trafikksignaler, veikantinfrastruktur og andre trafikanter.

De samarbeidende V2X-systemene er også kjent som kjøretøy-til-kjøretøy-kommunikasjon (V2V), kjøretøy-til-infrastruktur-kommunikasjon (V2I) eller kjøretøy-til-person (V2P) kommunikasjon. Oppsummert kalles den trådløse datautvekslingen mellom de forskjellige aktørene V2X-kommunikasjon. Den støtter en rekke informasjons-, varslings- og assistansetjenester som gradvis vil bli distribuert i koordinerte innovasjonsfaser i løpet av det kommende året.

Samhandling mellom V2X-systemer i kjøretøy analyserer mottatte data og advarer sjåføren mot farer, f.eks. hvis de nærmer seg slutten av en trafikkork eller en byggeplass, hvis et kjøretøy foran plutselig bremser hardt.

På denne måten støtter samarbeidende V2X-systemer forutseende kjøring, viser farer som ikke engang er synlige for sjåføren og bidrar til å unngå ulykker. For sjåføren forblir datautvekslingen helt ubemerket inntil en fare truer. Samarbeid mellom trafikantene f.eks. for å støtte sammenslåing av felt vil bli aktivert der det kreves av fremtidige standardiserte meldingssett. 

Lyst til å vite mer?

Ta kontakt

 

 

 

 

 

 

 

Diskutere
den gode løsningen?

Aventi er en totalleverandør av elektro og automasjon innen samferdsel, energi & miljø og industri.

Vi sparrer gjerne med deg om den gode løsningen!