VÅRE TJENESTER

Automatiseringsløsninger og servicetjenester med fokus på infrastruktur og industri.

Teknologi- og kommunikasjonsløsninger og tjenester til samferdselssektoren nasjonalt og internasjonalt.

Automatikk og lavspenningstavler for ditt anlegg. 

 

Entrepriser og tjenester innen elektroinstallasjon og automasjon.

Kritisk for å sikre drift av dine anlegg

Kjøreglede i praksis

Se alle våre prosjekter innen automasjon og systemintegrasjon

Se alle våre prosjekter innen Elektro & Installasjon

Se alle våre prosjekter innen Digital infrastruktur.

 

Her finner du alle våre prosjektreferanser.

Se hva vår kunder sier om oss!

OM OSS

Historien om Aventi Group

Kvalitetsbevisste i vår hverdag

Bærekraft og etikk i Aventi

Åpenhetsarbeid i Aventi

Kontakt oss her

Våre kontaktpersoner

Det er attraktivt å ha Aventi på CV.

Banebrytende teknologi gir rettferdig og mer bærekraftige veiavgifter

Pilotprosjekt av Kapsch TrafficCom og Aventi Intelligent Communication muliggjør en helt ny type bompenger for personbiler.

 

Det østerrikske teknologiselskapet Kapsch TrafficCom og vi i Aventi Intelligent Communication har gjennomført et pilotprosjekt i Stor-Oslo-området hvor de testet fremtidens bompengeteknologi. Målet med prosjektet (som ble gjennomført i sommermånedene) var å finne ut hvordan avgiftsinnkreving for personbiler er mulig basert på kjøretøytype, utslippsklasse og kjørte kilometer.

 

Bakgrunnen for dette er den raske nedgangen i kjøretøyrelaterte skatteinntekter, særlig på grunn av den høye andelen elbiler i Norge – et problem som blir stadig mer aktuelt ettersom andelen elbiler øker. Prosjektet fungerer som innspill til «konseptutvalgsstudie» som ble gjennomført av norske myndigheter angående prinsippene for fastsettelse og innkreving av fremtidige trafikantavgifter og bompenger for å kompensere disse skatteinntektene.

"Totalt ble mer enn to millioner kilometer med turer, eller omtrent 50 runder rundt jorden, analysert. Systemet var i stand til å håndtere de utfordrende miljøene i det norske veinettet, matche ruter og beregne rater med et nøyaktighetsnivå over 99 %“, kommenterer Alfredo Escriba, Chief Technical Officer i Kapsch TrafficCom.

 

Rettferdig og brukervennlig system

På den ene siden kan trafikantavgift kompensere for tap av skatteinntekter fra myndighetene, og på den andre siden tilbyr det et rettferdig og transparent avgiftssystem for trafikantene. Mens denne typen lading allerede er etablert for lastebiler, kan det testede systemet for første gang tilby et praktisk og brukervennlig instrument også for personbiler.

 

Hvis du vil lære mer om hvordan andre land fortsetter å innovere på tollområdet, kan du besøke Tolling Transformation.

 

Kapsch TrafficCom

er en globalt anerkjent leverandør av transportløsninger for bærekraftig mobilitet med vellykkede prosjekter i mer enn 50 land. Innovative løsninger innen bruksområdene bompenger, bompengetjenester, trafikkstyring og etterspørselsstyring bidrar til en sunn verden uten overbelastning.Med one-stop-shop-løsninger dekker selskapet hele verdikjeden av kunder, fra komponenter til design og implementering til drift av systemer.
Kapsch TrafficCom, med hovedkontor i Wien, har datterselskaper og filialer i mer enn 25 land og er notert i Prime Market-segmentet på Wien-børsen (ticker-symbol: KTCG). I regnskapsåret 2021/22 genererte 4.220 ansatte inntekter på rundt 520 millioner euro.

 

Om Aventi
Aventi Group AS (Aventi) er en ledende leverandør av automatisering, systemintegrasjon, elektroinstallasjon, tavleproduksjon og kommunikasjonsteknologi til norsk samferdsels-, industri- og energi-sektor. Aventi-selskapene har lang erfaring med prosjektleveranser i alle størrelser over hele landet, og har bygget stert kompetanse innen alt fra enkle oppdrag til store komplekse prosjekt.

Aventi består av selskapene Aventi Installation, Aventi Technology AS, Aventi Solutions AS og Aventi Intelligent Communication AS. Gruppen omsetter for ca. 200 mill. NOK og har over 50 ansatte.

 

 

 

Diskutere
den gode løsningen?

Aventi er en totalleverandør av elektro og automasjon innen samferdsel, energi & miljø og industri.

Vi sparrer gjerne med deg om den gode løsningen!