VÅRE TJENESTER

Automatiseringsløsninger og servicetjenester med fokus på infrastruktur og industri.

Teknologi- og kommunikasjonsløsninger og tjenester til samferdselssektoren nasjonalt og internasjonalt.

Automatikk og lavspenningstavler for ditt anlegg. 

 

Entrepriser og tjenester innen elektroinstallasjon og automasjon.

Kritisk for å sikre drift av dine anlegg

Kjøreglede i praksis

Se alle våre prosjekter innen automasjon og systemintegrasjon

Se alle våre prosjekter innen Elektro & Installasjon

Se alle våre prosjekter innen Digital infrastruktur.

 

Her finner du alle våre prosjektreferanser.

Se hva vår kunder sier om oss!

OM OSS

Historien om Aventi Group

Kvalitetsbevisste i vår hverdag

Bærekraft og etikk i Aventi

Åpenhetsarbeid i Aventi

Kontakt oss her

Våre kontaktpersoner

Det er attraktivt å ha Aventi på CV.

Aventis grønne skifte

Aventi ønsker å redusere vårt karbonavtrykk, og vi skifter nå ut 3 av våre fossile VW Caddy med elektriske Toyota Proace City for å kunne drive virksomheten på en mer miljøvennlige måte i årene som kommer.  Dette vil bidra til å redusere selskapets karbonavtrykk betydelig, og vil ha en positiv effekt på miljøet.

 

Hvorfor er det viktig å redusere CO2-utslipp?

CO2-utslipp er en av de største bidragsyterne til klimaendringene. Når vi bruker fossilt brensel som olje, gass og kull til transport, oppvarming og produksjon, slipper vi ut store mengder CO2 i atmosfæren. Dette fører til en økning i global oppvarming, havnivåstigning, ekstremvær og mange andre negative konsekvenser for planeten vår.

Derfor er det avgjørende at vi reduserer utslippene av klimagasser som CO2, og en av måtene å gjøre dette på er å bytte ut fossile biler med elbiler.

 

Hvordan bidrar elbiler til å redusere CO2-utslipp?

Elbiler er en av de mest effektive måtene å redusere utslippene fra yrkestrafikk. Dette skyldes at elbiler ikke slipper ut noe CO2 mens de kjører, siden de bruker elektrisitet fra batterier i stedet for bensin eller diesel. Selv om elektrisiteten som brukes til å lade elbilene kan genereres av fossilt brensel, er den totale CO2-utslippsreduksjonen betydelig når man tar hensyn til bilens totale livssyklus.

 

Hva betyr Aventi sin overgang til elbiler?

Aventi sin overgang til elbiler er et positivt skritt mot å redusere CO2-utslippene. Ved å bytte ut bare tre fossile biler med elbiler vil selskapet spare miljøet for omtrent 10 tonn CO2 per år!

 

I årene som kommer vil vi gradvis skifte ut flere av våre tjenestebiler til biler med elektrisk drivlinje.

Diskutere
den gode løsningen?

Aventi er en totalleverandør av elektro og automasjon innen samferdsel, energi & miljø og industri.

Vi sparrer gjerne med deg om den gode løsningen!